Untitled Document
Foto: Frants Sørensen

Arnborg Kirke, fredag

Så åbnede telefonslusen endelig for billetsalget til koncerten i Arnborg Kirke på fredag - det haster jo heller ikke mer' end det jawer. Mette Kristensen tager telefonen, og hun træffes på
60 52 58 10.

Sensommer/efterårshilsen fra,

ThomasThomas Kjellerup - Troubadour, visesanger og sangskriver
+45 22561116